+48 71 311 71 20 kontakt@iqs-cert.pl

Aktualności / Dowiedz się więcej

Obraz zawierający sprzet elektroniczny
9 listopad

Bezpieczeństwo informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

Wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 wspiera każdą organizację w zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa wszelkich jej danych.

Zmniejszenie ryzyka utraty informacji na obecnym etapie rozwoju organizacyjno-technicznego jest niemalże koniecznością. Ponadto ujawnienie istotnych informacji może prowadzić do utraty konkurencyjności organizacji i daleko idących konsekwencji wynikających z naruszenia ochrony danych.

Z tego też względu informacja powinna w każdej organizacji podlegać szczególnej ochronie.

Wdrożenie Normy ISO/IEC 27001 pozwala na zapewnienie:

  • poufności – daje gwarancję, że informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla autoryzowanych osób – pracowników, posiadających prawo dostępu do danych,
  • integralności – zabezpiecza ona dokładność i kompletność zarówno informacji, jak też i stosowanych metod jej ochrony,
  • dostępności – gwarancja, że użytkownicy posiadający stosowne uprawnienia mają stały dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów.

Korzyści z stosowania normy ISO/IEC 27001 to:

  • ułatwiony nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa informacji,
  • zarządzanie ryzykiem i eliminowanie zagrożeń związanych z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku i zagwarantowanie kontrahentom, że ich dane/informacje są bezpieczne.

Jeżeli oczekujecie Państwo profesjonalnej usługi certyfikacyjnej, to nasza oferta z pewnością zaspokoi Państwa potrzeby. Certyfikaty wydawane przez IQS CERT są gwarancją prestiżu i zaufania.