+48 71 311 71 20 kontakt@iqs-cert.pl

Oferta / Usługi szyte na miarę

Certyfikacja audytorów wiodących ISO 27001

Zawarcie porozumienia IQS Med
Nasza oferta jest kierowana do osób, które planują rozwój kariery w obszarze IT I bezpieczeństwa informacji oraz chcących realizować audyty bezpieczeństwa systemu informacyjnego zgodnie z wymaganiami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nakłada na operatorów szereg obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek regularnego przeprowadzania, raz na dwa lata, audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. W przepisach wykonawczych bardzo dokładnie określono przez kogo taki audyt może być przeprowadzony. Uprawnionymi do jego realizacji są tworzący zespół (co najmniej dwóch) audytorzy o określonych kompetencjach, w tym legitymujący się Certyfikatem audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób. Proces certyfikacji osób jest przeprowadzany zgodnie z międzynarodową normą ISO 17024 “Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”, co oznacza porównywalność naszych działań z innymi firmami na świecie działającymi w zgodzie z przytoczoną normą.

Certyfikat Kompetencji (np. audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001) jest zewnętrznym, niezależnym potwierdzeniem (przez stronę trzecią) posiadanych kompetencji. Osoby które, uzyskując certyfikat, potwierdziły wysoki poziom swoich kompetencji nie tylko zyskują dodatkowe uprawnienia, ale niewątpliwie zwiększają swoją przewagę na rynku pracy.

Aby zgłosić się do programu certyfikacji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, proszę o pobranie i wypełnienie WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU i odesłanie na adres kontakt@iqs-cert.pl.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Schemat certyfikacji

Zapoznaj się z naszym procesem certyfikacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz ofertowy a my w przeciągu 24 h przygotujemy dla Ciebie ofertę

Zobacz co jeszcze możemy zaoferować

Nasza oferta zawiera również specjalistyczne usługi certyfikacje dla branż: przemysłowo-produkcyjnej, medycznej, kosmetycznej, turystycznej i rolno-spożywczej.