+48 71 311 71 20 kontakt@iqs-cert.pl

Oferta / Usługi szyte na miarę

Certyfikacja systemów zarządzania

Chcąc być liczącym się partnerem na rynkach i dostosować prowadzoną działalność do standardów międzynarodowych koniecznym jest wdrożenie i certyfikacja Systemów Zarządzania opartych na normach ISO. Są one narzędziem wspomagającym zarządzanie firmą, pomagają skutecznie zarządzać ryzykiem, motywować pracowników, redukować koszty, poprawiać zadowolenie klientów, a tym samym zwiększać udział w rynku.
Certyfikacja systemów zarządzania

Certyfikacja zgodności z normami jest też narzędziem promocji, świadczy o tym, że firma przywiązuje dużą wagę do wysokich standardów i ciągłego doskonalenia.

Jeżeli oczekujecie Państwo profesjonalnej usługi certyfikacyjnej, to nasza oferta z pewnością zaspokoi Państwa potrzeby. Certyfikaty wydawane przez IQS CERT są gwarancją prestiżu i zaufania.

IQS CERT oferuje bogate portfolio usług związanych z certyfikacją systemów zarządzania.

 • Zarządzania jakością PN-EN ISO 9001
 • Zarządzania środowiskowe PN-EN ISO 14001
 • Zarządzania BHP PN-ISO 45001 / OHSAS 18001
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności PN-EN ISO 22000
 • Zarządzanie ciągłością działania PN-EN ISO 22301
 • Zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi PN-ISO 37001
 • System kontroli skażenia biologicznego tekstyliów PN-EN 14065 | RABC
 • System zarządzania dla organizacji edukacyjnych ISO 21001
 • Usługi nauki języków obcych poza formalnym kształceniem ISO 29991
 • Usługi edukacyjne poza formalnym kształceniem ISO 29993
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001
 • Zarządzanie energią PN-EN ISO 50001
 • Zarządzanie jakością w sektorze ochrony zdrowia PN-EN 15224
 • Zarządzanie usługami IT PN-ISO/IEC 20000-1
 • System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP
 • Zarządzania jakością dla wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485
 • Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego oraz szkoleń ISO 29990
 • Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem ISO 20700
 • Ocena wyników usług szkoleniowych ISO 29992
 • Usługi edukacyjne poza formalnym kształceniem; dodatkowe wymagania dotyczące kształcenia na odległość ISO 29994

Świadczymy również usługi

certyfikacji według dyrektyw, rozporządzeń i przepisów:

Schemat certyfikacji

Zapoznaj się z naszym procesem certyfikacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij formularz ofertowy a my w przeciągu 24 h przygotujemy dla Ciebie ofertę

Zobacz co jeszcze możemy zaoferować

Nasza oferta zawiera również specjalistyczne usługi certyfikacje dla branż: przemysłowo-produkcyjnej, medycznej, kosmetycznej, turystycznej i rolno-spożywczej.