+48 71 311 71 20 kontakt@iqs-cert.pl

Aktualności / Dowiedz się więcej

Zawarcie porozumienia IQS Med
6 Wrzesień

Współpraca międzynarodowa – IQS MED

W lipcu 2017 pomiędzy IQS CERT Sp. z o.o. a UNIES Education Groupin Deutschland oraz International University of Georgia (Tbilisi) zawarte zostało porozumienie o współpracy, której przedmiotem jest wspieranie i tworzenie nowych międzynarodowych kierunków rozwoju jakości w ochronie zdrowia.

Partnerami w tym zakresie są również organizacje rządowe i pozarządowe, kasy chorych oraz podmioty z branży medycznej w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Austrii i Skandynawii.

Przy aktywnym udziale Akademie für Gesundheitswissenschaften und Integrationsforschung e.V. Steinhagen, stworzone zostały narzędzia, kryteria i procedury, służące do dokonywania ocen jednostek w ochronie zdrowia. Wynikiem tych działań jest program IQS MED, zawierający katalog wymagań, jakie wobec swoich partnerów w obszarze ochrony zdrowia aktualnie stawiają unijne organizacje.

Wdrożenie i stosowanie standardów IQS MED daje możliwość certyfikowanym zakładom i instytucjom prezentacji swoich organizacji jako kompetentnych i godnych zaufania dostawców usług medycznych na rynku europejskim.

Program IQS MED skierowany jest do:

  • szpitali,
  • centrów medycznych,
  • gabinetów lekarskich (specjalistycznych i stomatologicznych),
  • sanatoriów,
  • domów seniora,
  • środków medSpa & wellness.

W ramach zawartych umów i porozumień IQS CERT rekomenduje swoim partnerom kooperacyjnym i kontrahentom w krajach UE oraz zainteresowanym klientom indywidualnym, ocenione organizacje jako godne zaufania, bezpieczne i stosujące aktualne międzynarodowe standardy jakościowe.