+48 71 311 71 20 kontakt@iqs-cert.pl

Aktualności / Dowiedz się więcej

Business people at meeting
8 luty

Norma PN-ISO 45001:2018

Informujemy, że norma PN-ISO 45001:2018, która została opublikowana 12 marca 2018 r.  zastąpi normy OHSAS 18001:2007 oraz  PN-N-18001:2004.

Organizacje posiadające certyfikat OHSAS 18001  mają 3 letni okres przejściowy na nową normę.

Ostatecznym terminem jest 11 marca 2021 roku. Do tej daty cały proces certyfikacji musi zostać zakończony.

PN-ISO 45001:2018 ma zastosowanie do każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyka związanego z BHP pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę czynniki takie jak kontekst, w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

PN-ISO 45001:2018 może być stosowana w całości lub w części do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP.

Struktura normy PN-ISO 45001:2018 uwzględnia High Level Structure (Struktura typowego systemu zarządzania), co znacznie uprości wdrażanie systemów zintegrowanych.

 

Zaleca się, aby organizacje stosujące OHSAS 18001:2007 lub PN-N-18001:2004 podjęły przed wdrożeniem PN-ISO 45001:2018 następujące działania:

  1. Identyfikację różnic w SZBHP, którymi należy się zająć w celu spełnienia wszelkich nowych wymagań.
  2. Opracowanie planu wdrożenia.
  3. Zapewnienie spełnienia wszelkich nowych potrzeb w zakresie kompetencji i uświadomienie wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność SZBHP.
  4. Aktualizację obecnego SZBHP w celu spełnienia nowych wymagań i zapewnienie weryfikacji jego skuteczności.

 

W  sprawach związanych z przejściem na normę PN-ISO 45001:2018 prosimy o kontakt z naszą jednostką.