+48 71 311 71 20 kontakt@iqs-cert.pl

Aktualności / Dowiedz się więcej

Konferencja w Kerkrade
6 Wrzesień

Międzynarodowa kooperacja w zakresie certyfikacji i szkoleń

28 lipca br. podczas konferencji w Kerkrade zawarta została umowa o współpracy pomiędzy IQS CERT Sp. z o.o. a holenderską jednostką certyfikującą Institute for Certification and Quality Management (ICQM).

Zawarta umowa pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie certyfikacji i szkoleń na rynku europejskim i ułatwi dalszy rozwój współpracy z Akademie für Gesundheitswissenschaften und Integrationsforschung e.V. Steinhagen oraz z UNIES EDUCATION GROUP EWIV, a tym samym ze światowej klasy ekspertami w dziedzinie zarządzania. Umożliwi również udział IQS CERT Sp. z o.o. w międzynarodowych projektach.

Pierwszym efektem współpracy z Institute for Certification and Quality Management (ICQM) oraz Technischer Überwachungsdienst TÜD Königstein jest opracowanie nowych standardów kwalifikacji i certyfikacji personelu w obszarze urządzeń technicznych (High-Tech Inżynier).